Folosind materialul atasat voi face evaluarea fiecarui elev
pentru munca depusa in grupa lui pe parcursul proiectului.